reine Buchbestellungen ab 5 Euro senden wir Ihnen Portofrei zu

?????????? ??????????? ??????????? ? ???????? ??????? ? ?????
(Russisch)
DE
???? ??????????

Print on Demand - Dieser Artikel wird für Sie gedruckt!

15,95 €

inkl. MwSt. · Portofrei
Dieses Produkt wird für Sie gedruckt, Lieferzeit 7-8 Werktage
Menge:

Produktbeschreibung

Autor/Autorin: ?????????? ????

?-? ???? ????????? ???????? ???????? ???????????? ?????????? ????????????? ???????????? ????????. ? 2008 ???? ??? ?????? ???????????? NET (JRF), ?????????? UGC. ?????? ?????????? ???????? ??????? ??????? ????? ? ???????????? ?????????? ? 2012 ????. ??? ???????? ????????? ? ??????? ?????????????? ????? ? ????? ??? ???????????? ?????? ???????????? ? ???????????????? ??????.
??? ????? ?? ?????????? ??????????? ??????????? ? ???????? ??????? ? ????? ???????? ????????????? ? ??????????? ???????????? ?? ?????????? ???????????????? ? ????????, ????????? ? ??????????? ??????????? ??????????? ???????. ??? ???????? ??????????? ? ??????????? ??????????? ? ???????? ???????? ?? ????????, ? ????? ???????????? ?????, ??? ???????????, ??? ? ?????????, ??????? ????????????? ?????? ???????????????? ? ???????? ? ?????????? ??? ????????? ?????????. ????? ?????????????? ??????? ???????? ? ????????? ?????????? ??????????? ??????????? ???????, ? ????? ????????? ? ?????????????? ?????????? ??????????? ???????? ???????. ????? ?????????? ????????? ?????? ?? ????????? ? ?????????? 1996 ???? ("?????"), ??????????? ??????? ?? ????????? ? ?????????? (????????) 2015 ????, ? ????? ???????????? ??????????????? ??????? 1908 ????, ???-???????? ????????? 1958 ???? (NYC, 1958) ? ????????? ????????? 1927 ???? (GC, 1927). ? ?????????? ? ??????????????, ????? ???????? ???????? ?????????? ? ???????????????? ?????????, ???????????, ????????? ? ????????????. ????? ??????, ????? ???????? ???????????? ??? ?????????, ???????????? ? ??????????????.

Über den AutorD-r Soni Kulshresta qwlqetsq docentom üridicheskogo fakul'teta Manipal'skogo uniwersiteta Dzhajpura. V 2008 godu ona proshla kwalifikaciü NET (JRF), prowodimuü UGC. Doktor Kulshrestha poluchila stepen' doktora prawa w Uniwersitete Radzhastana w 2012 godu. Ona qwlqetsq äxpertom w oblasti korporatiwnogo prawa s bolee chem desqtiletnim opytom prepodawaniq i administratiwnoj raboty.


KlappentextJeta kniga ob ispolnenii inostrannyh arbitrazhnyh i sudebnyh reshenij w Indii qwlqetsq wseob#emlüschim i nezamenimym rukowodstwom po poslednemu zakonodatel'stwu w woprosah, swqzannyh s ispolneniem inostrannyh arbitrazhnyh reshenij. Ona soderzhit kommentarii k inostrannym arbitrazhnym i sudebnym resheniqm po razdelam, a takzhe precedentnoe prawo, kak inostrannoe, tak i indijskoe, kotoroe sootwetstwuet nowomu zakonodatel'stwu i pomogaet w tolkowanii ego razlichnyh polozhenij. Awtor sistematicheski izlozhil principy i proceduru ispolneniq inostrannyh arbitrazhnyh reshenij, a takzhe rasskazal o prinuditel'nom ispolnenii inostrannyh sudebnyh reshenij. Awtor rassmotrel polozheniq Zakona ob arbitrazhe i primirenii 1996 goda ("Zakon"), izmenennogo Zakonom ob arbitrazhe i primirenii (poprawki) 2015 goda, a takzhe Grazhdanskogo processual'nogo kodexa 1908 goda, N'ü-Jorxkoj konwencii 1958 goda (NYC, 1958) i Zhenewskoj konwencii 1927 goda (GC, 1927). V dopolnenie k wysheskazannomu, kniga soderzhit obshirnoe prilozhenie s sootwetstwuüschimi statutami, konwenciqmi, prawilami i prilozheniqmi. Odnim slowom, kniga qwlqetsq obqzatel'noj dlq studentow, specialistow i prepodawatelej.